Col·leccions preferidesCol·leccions existents actualment i, per defecte, en el MiraMon:


Mapes típics de Catalunya + MDE de 200 m
Mapes típics de Catalunya + MDE de 30 m

Conté:
 • Imatge àeria (WMS)
 • Topogràfic (WMS)
 • Altimetria 30 m, 200 m (ràster)
 • Entitats administratives 1:50000, 1:000000 (vectorial)
 • Geològic 1:50000 (WMS)
 • Cobertes del sòl (WMS)
 • Mapes MMZ existents
 • Cadastre (WMS)
 • Àrees protegides (vectorial)
 • Vies de comunicació (vectorial)
 • Arbres monumentals (vectorial)
 • Cartografia marina (vectorial)
 • Atles climàtic de Catalunya (WMS)
 • Estat del trànsit (WMS))

Mapes del temps de Catalunya

Conté:
 • Temps dinàmic avui al matí (WMS)
 • Temps dinàmic avui a la tarda (WMS)
 • Temps dinàmic demà al matí (WMS)
 • Temps dinàmic demà a la tarda (WMS)
 • Estat del mar primer període (WMS)
 • Estat del mar segon període (WMS)
 • Estat del mar tercer període (WMS)
 • Estat del mar quart període (WMS)

Mapes típics d'Andorra
Mapes típics d'Andorra + Geomorfològic + MDE de 5m

Conté:
 • Ortofotos 1:5000 (WMS)
 • Topogràfic 1:5000 (vectorial)
 • Conques hidrogràfiques (vectorial)
 • Vegetació de ribera (vectorial)
 • Hàbitats (vectorial)
 • Mapa forestal (vectorial)
 • Cobertes del sòl (vectorial)
 • Parcs naturals (vectorial)
 • Mapa pedològic (vectorial)

Mapes típics d'Espanya
Mapes típics d'Espanya + Corine Land Cover 2000

Conté:
 • Conques hidrogràfiques (vectorial)
 • Carreteres (vectorial)
 • Nuclis de població (vectorial)
 • Rius i afluents (vectorial)
 • Ortofotografia (WMS)
 • Cadastre (WMS)
 • Altimetria 700 m (ràster)
 • Altimetria 90 m (ràster)

Mapes típics de la Península Ibèrica

Conté:
 • Atles Climàtic (WMS)
 • Altimetria (WMS)
 • Altimetria (ràster)
 • Límits administratius (vectorial)

Mapes típics d'Argentina

Conté:
 • MDE Argentina 650 m (ràster)
 • MDE Corrientes 90 m (ràster)
 • MDE Corrientes 30 m (ràster)
 • Cobertes del sòl (vectorial)
 • Corbes de nivell (vectorial)
 • Hidrografia (vectorial)
 • Límits administratius (vectorial)
 • Mapa de sòls (vectorial)
 • Nuclis de població (vectorial)
 • Variables climàtiques (vectorial)
 • Vies de comunicació (vectorial)

Mapes típics del món

Conté:
 • Imatge de satèl·lit (WMS)
 • Límits administratius (vectorial)
 • Altimetria/Batimetria (ràster)
 • Llums nocturnes (WMS)
 • Població mundial (ràster)
 • Open Street Map (WMS)