Cat     Cast     Eng

Accés ràpid a les dades a través de les col·leccions preferides

Descarregables des de la interfície d'entrada del programa

 

Col·leccions existents actualment i, per defecte, en el MiraMon (qualsevol usuari pot crear les seves pròpies col·leccions preferides amb els seus mapes d'interès):

 

Mapes típics de Catalunya + MDE de 200 m

Mapes típics de Catalunya + MDE de 30 m

(descàrrega i instal·lació en local de la col·lecció preferida)

 

Conté:

Imatge àeria (Internet)

Topogràfic (Internet)

Altimetria 30 m, 200 m (ràster)

Entitats administratives 1:50000, 1:000000 (vectorial)

Geològic 1:50000 (Internet)

Cobertes del sòl (Internet)

Mapes MMZ existents

Cadastre (Internet)

Àrees protegides (vectorial)

Vies de comunicació (vectorial)

Arbres monumentals (vectorial)

Cartografia marina (vectorial)

Atles climàtic de Catalunya (Internet)

Estat del trànsit (Internet)

 

Mapes del temps de Catalunya

(descàrrega i instal·lació en local de la col·lecció preferida)

 

Conté:

Temps dinàmic avui al matí (Internet)

Temps dinàmic avui a la tarda (Internet)

Temps dinàmic demà al matí (Internet)

Temps dinàmic demà a la tarda (Internet)

Estat del mar primer període (Internet)

Estat del mar segon període (Internet)

Estat del mar tercer període (Internet)

Estat del mar quart període (Internet)

 

Mapes típics d'Andorra

Mapes típics d'Andorra + Geomorfològic + MDE de 5m

(descàrrega i instal·lació en local de la col·lecció preferida)

 

Conté:

Ortofotos 1:5000 (Internet)

Topogràfic 1:5000 (vectorial)

Conques hidrogràfiques (vectorial)

Vegetació de ribera (vectorial)

Hàbitats (vectorial)

Mapa forestal (vectorial)

Cobertes del sòl (vectorial)

Parcs naturals (vectorial)

Mapa pedològic (vectorial)

 

Mapes típics d'Espanya

Mapes típics d'Espanya + Corine Land Cover 2000

(descàrrega i instal·lació en local de la col·lecció preferida)

 

Conté:

Conques hidrogràfiques (vectorial)

Carreteres (vectorial)

Nuclis de població (vectorial)

Rius i afluents (vectorial)

Ortofotografia (Internet)

Cadastre (Internet)

Altimetria 700 m (ràster)

Altimetria 90 m (ràster)

 

Mapes típics de la Península Ibèrica

(descàrrega i instal·lació en local de la col·lecció preferida)

 

Conté:

Atles Climàtic (Internet)

Altimetria (Internet)

Altimetria (ràster)

Límits administratius (vectorial)

 

 

Mapes típics del món

(descàrrega i instal·lació en local de la col·lecció preferida)

 

Conté:

Imatge de satèl·lit (Internet)

Límits administratius (vectorial)

Altimetria/Batimetria (ràster)

Llums nocturnes (Internet)

Població mundial (ràster)

Open Street Map (Internet)

 

Mapes típics d'Argentina

(descàrrega i instal·lació en local de la col·lecció preferida)

 

Conté:

MDE Argentina 650 m (ràster)

MDE Corrientes 90 m (ràster)

MDE Corrientes 30 m (ràster)

Cobertes del sòl (vectorial)

Corbes de nivell (vectorial)

Hidrografia (vectorial)

Límits administratius (vectorial)

Mapa de sòls (vectorial)

Nuclis de població (vectorial)

Variables climàtiques (vectorial)

Vies de comunicació (vectorial)

 

 

COL·LECCIONS PREFERIDES


Qüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: http://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació