Cat     Cast     Eng

Aquest curs es la continuació natural del curs Estàndard. Tot i això, el curs es obert també a aquells usuaris de MiraMon que,  amb coneixements previs, vulguin aprofundir en l’ús del programa  i en les tècniques d’ anàlisi en SIG. Durant el curs s’introduiran els conceptes teòrics de l'anàlisi SIG,  les eines avançades d'estructuració topològica, així com també la calculadora/ reclassificadora de capes o la combinació analítica de capes.

TEMARI
 Estructuració topològica avançada
    Aplicacions d'estructuració avançades:
       Generació de punts: VECPNT
       Generació d'arcs: LinARC
       Generació de polígons: Ciclar, Reciclats selectius, Generació de grups topològics (Regions)
       Transferència d'atributs entre objectes gràfics: AtriTop
       Eliminació de micropolígons: MicroPol
       Generació automàtica d'etiquetes de polígons: Etiqueta

    Importació de dades amb problemes
    Utilització de toleràncies i opcions avançades
 Importació i Exportació de dades
    SID (MrSid)
    SHP (ArcView)
    DGN (MicroStation)
    DXF (AutoCAD)
    DAT - GRD (Surfer)
    TIFF - GeoTIFF (Tagged Image File Format)
    JPG - JPEG (Joint Photographic Experts Group)
    XLS, MDB i DBF (ODBC, Microsoft Excel, Microsoft Access i dBase)
    ASCII (Text pla)
    GPX (GPS)

 Conceptes d'anàlisi SIG
     Condicions prèvies per l'anàlisi
    Eines d'anàlisi SIG a MiraMon

 Mapes de distàncies i maps de costos
   Buffers i mapes continus i mapes de costos (GENCOST)
 Métodes d'Interpolació
 Calculadora/Reclassificadora de capes i camps
    Característiques i possibilitats
    Àlgebra de mapes

 Combinació analítica de capes
    Característiques i possibilitats
    Perspectiva ràster: combinació temàtica
    Perspectiva vectorial: superposició vectorial i transferència d'atributs

 Anàlisi estadística
    Estadístiques per camp d'una base de dades, taula o consulta
    Estadístiques de grups de registres (simples i combinats)
    Estadístiques de valors ràsters (MDT) per polígons


DATES, DURADA, PLACES

30, 31 de maig, 6 i 7 de juny de 2019

Horari: de 10:00 a 14:00, amb 30' de pausa
Durada: 4 dies, 4 hores/dia (16 hores en total)
Places: 16 (1 ordinador per persona)

LLOC I ACCESSOS
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)


PREU I MATRÍCULA
Preu: 125 €, inclou els apunts i exemples tractats al curs.

Matriculació mitjançant la web de compra del MiraMon, comunicant el mètode de pagament:
VISA/MASTERCARD, Transferència bancària o xec nominal

El pagament per VISA/MASTERCARD pot formalitzar-se directament a través de la web o per fax, la transferència bancària s'ha d'efectuar personalment al número de compte que s'indica i el xec s'ha d'enviar per correu per completar el procés de compra

No oblideu d'indicar el vostre nom en formalitzar el dipòsit o la transferència i envieu per fax (+34 93 581 4151) o per correu electrònic (cursos@miramon.uab.cat) el justificant de la transferència.


La inscripció és per rigorós ordre de pagament

CURS AVANÇAT MIRAMONQüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: http://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació