Cat     Cast     Eng


Aquest curs està exclusivament dirigit a docents d'educació secundària

La multidisciplinarietat dels Sistemes d'Informació Geogràfica, SIG, és una de les seves principals característiques, alhora que constitueix un important punt fort pel que fa a l'assoliment de coneixements. La construcció d'un projecte SIG implica la utilització i posada en pràctica de coneixements provinents de diversos camps científics i tecnològics: processament digital d'imatges, maneig de software, matemàtiques (càlcul de distàncies, àrees i perímetres), telecomunicacions (coneixements de les possibilitats d'interconnexió a través de les xarxes, adquisició del senyal de receptors GPS o similars,...), geografia (coneixement del territori i georeferenciació dels elements representats), etc. Però la seva aplicació té un abast encara molt més gran: agricultura, urbanisme, medi ambient, anàlisi del trànsit, climatologia, etc. Aquests recursos permeten una ràpida resposta a múltiples qüestions importants i habituals, el suport informat a la presa de decisions o la resposta a hipòtesis de treball relacionades amb el medi natural i entorn físic, aspectes que poden ser alhora formatives i atractives per a l'alumnat.

L'activitat aquí presentada pretén dotar el professorat d'educació secundària de les eines adequades per utilitzar els SIG en el seu àmbit docent, i ajudar a introduir-los en el programa curricular dels centres educatius.

OBJECTIUS

    Potenciar el coneixement espacial i l'ús en les tecnologies SIG per part del professorat d'educació secundària en les seves activitats docents:
       Maneig de software d'escriptori.
       Captura de dades amb receptors GPS i similars.
       Navegadors de mapes per Internet com a eines i com a fonts d'informació.

    Donar a conèixer els SIG, i en concret el MiraMon, com a eines que permeten visitar o revisitar una gran quantitat de conceptes i idees relacionats amb l'entorn i el territori.
        Entendre els fonaments dels SIG.
       Conèixer i interpretar les diferents fonts d'informació disponibles a Internet (ICGC, Generalitat, IGN, etc).
       Introducció a eines de consulta i anàlisi espacial sobre el territori.

    Posar de manifest com els SIG, i en concret el MiraMon, poden constituir una eina de gran abast i potència per a treballar i analitzar transversalment propostes curriculars.
       Aplicació temàtica dels SIG en l'àmbit de les Ciències Socials, Naturals i Tecnològiques.

    Proporcionar al professorat la documentació i les eines necessàries per a arribar a dominar aquests mètodes de treball i obtenir d'ells el màxim rendiment en el seu dia a dia docent.
       Plantejar activitats per als estudiants de secundària.


DATES, DURADA, PLACES
Horari: 17:00 a 21:00, amb 30' de pausa
Durada: 4 dies, 4 hores/dia (16 hores en total)
Places: 16 (1 ordinador per persona)

LLOC I ACCESSOS
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)


PREU I MATRÍCULA
Preu:Aquest curs és gratuït

Curs Complet!!!!!

Podeu apuntar-vos a la llista d'espera enviant un e-mail a: cursos@miramon.uab.cat

No oblideu d'indicar el vostre nom en formalitzar el registre i el vostre Institut de Secundària.


La inscripció és per rigorós ordre d'enviament del formulari.

Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) adaptats a l'ensenyament secundariQüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: http://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació