Notes tècniques


 • Nou format MMZX
  Més informació: Català

 • Novetats en la versió 7 del MiraMon
  Més informació: Català (v 7.0), Castellà (v 7.0) o Anglès (v 7.0)

 • Novetats en la versió 6 del MiraMon
  Més informació: Català (v 6.1), Castellà (v 6.1) o Anglès (v 6.1)

 • Novetats en la versió 5 del MiraMon
  Més informació: Català, Castellà o Anglès

 • Especificació del format dels fitxers vectorials estructurats del MiraMon
  Més informació: Català (v 1.6)

 • Especificació del format "DBF estesa"
  Aquesta nota ha estat integrada a l'apèndix "Bases de dades al MiraMon" de l'ajuda del programa, excepte alguns detalls per a programadors que continuen en aquest document.
  Més informació: Català

 • Integració de capes ArcSDE en l'esquema de relacions del MiraMon
  Més informació: Català

 • Com crear fitxers DSN amb Windows 7 (via drivers ODBC), especialment en versions 64-bit
  Més informació: Anglès

 • Missatges de comunicació entre el MiraMon i altres aplicacions
  Més informació: Català

 • GPS, SIG i MiraMon
  Descobreix les eines GPS del MiraMon per a una navegació a temps real i per a la descàrrega de punts i rutes.
  Més informació: Català, Castellà

 • Publicador de Mapes per Internet del MiraMon
  Publica cartografia a Internet a punt per a ser usada pel Lector Universal de Mapes del MiraMon.
  Més informació: Català, Castellà o Anglès

 • Especificació del format MMZX v1

 • Especificació del Format MMZ
  Més informació: Anglès (v 1.0)

 • Preservació de dades vectorials i ràster en el MiraMon
  Més informació: Català

 • Fitxers de polígons estructurats del MiraMon (POL) i digitalització
  Més informació: Català

 • Digitalització en pantalla versus tauletes digitalitzadores
 • Més informació: Anglès

 • Digitalització amb topologia amb el MiraMon versus altres softwares
  Més informació: Anglès