Cat     Cast     Eng

ECOPotential Protected Areas from Space

Visor de mapes climàtics - projecte DinaClive

Visor de mapes de cobertes del sòl - projecte DinaClive
Visor de mapes climàtics - projecte ACAPI

Visor de mapes de cobertes del sòl - projecte ACAPI

Visor de dades socioeconòmiques - projecte ACAPI
Servidor de Mapes d'Andorra

Atlas Climàtic d'Aragó

Atles Climàtic Digital de la Península Ibèrica

Cartografia Digital del Seguiment del Parc Nacional de Doñana


EUROPARC Navegador d'Espais Naturals Protegits


Mapa de perill d'incendi forestal d'Andorra

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya

SatCat: servidor d'imatges de satèl·lit Landsat de Catalunya
Sistema d'Informació Geogràfica del litoral de Catalunya: SIGPesca

THALASSA: Servidor de mapes de temperatura de superfície (SST) i clorofil·la de l'entorn marítim CatalàEl Món: Cobertes del Sòl, Elevacions i Límits Adminstratius


 

Servidors de mapesQüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: http://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació