Servidors de mapesECOPotential Protected Areas from Space


Visor de mapes climàtics - projecte DinaClive

Visor de mapes de cobertes del sòl - projecte DinaClive

Visor de mapes climàtics - projecte ACAPI


Visor de mapes de cobertes del sòl - projecte ACAPI

Visor de dades socioeconòmiques - projecte ACAPI

Servidor de Mapes d'Andorra


Atlas Climàtic d'Aragó


Atles Climàtic Digital de la Península Ibèrica


Cartografia Digital del Seguiment del Parc Nacional de Doñana

EUROPARC Navegador d'Espais Naturals Protegits


Mapa de perill d'incendi forestal d'Andorra


Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya


SatCat: servidor d'imatges de satèl·lit Landsat de Catalunya

Sistema d'Informació Geogràfica del litoral de Catalunya: SIGPesca

THALASSA: Servidor de mapes de temperatura de superfície (SST) i clorofil·la de l'entorn marítim Català

El Món: Cobertes del Sòl, Elevacions i Límits Adminstratius