Cat     Cast     Eng

El format GeoJSON era fins ara un "estàndard de la comunitat" però des de fa ben poquet ha esdevingut un estàndard oficial sota el paraigües del Internet Engineering Task Force (IETF).
Es tracta d'un estàndard vectorial sense estructura topològica que suporta aquest tipus d'objectes: Point, LineString, MultiPoint, Polygon, MultiLineString, MultiPolygon, and GeometryCollection. Els objectes poden tenir n atributs no geomètrics però només una geometria i les coordenades han d'estar en WGS84 long/lat.

El nou estàndard és suportat pel MiraMon des d'abans de la seva oficialitat.

NOU ESTÀNDARD GEOJSON


Qüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: https://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació