Informació dels cursos del MiraMon


Els cursos del MiraMon queden temporalment suspesos per motiu de la Covid-19. De tota manera, si ens voleu proposar un curs ad-hoc podeu escriure'ns a cursos@miramon.uab.cat


El Projecte MiraMon disposa d'una aula dotada de 16 PCs i canó de projecció per a la realització de cursos. L'aula està ubicada a les instal·lacions del CREAF, al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra.

Estem oberts a l'organització de cursos específics destinats a grups de persones d'una mateixa institució o empresa.


Per a qualsevol consulta o suggeriment ens pots escriure a cursos@miramon.uab.cat

Màster Oficial en Teledetecció i SIG

L'objectiu d'aquest Màster és proporcionar una sòlida formació científica en les tècniques d'observació de la Terra i la generació i anàlisi d'informació per a l'estudi del territori i la gestió dels seus recursos a través dels SIG. Té, doncs, una orientació científico-tècnica centrada en els coneixements en profunditat dels continguts, i en l'establiment de bases sòlides per a la natural continuïtat de formació de l'alumnat.

El Màster s'estructura en 7 mòduls: 4 mòduls d'assignatures troncals obligatòries i 2 mòduls d'especialització. A més a més, el curs es complementa amb sessions pràctiques tutoritzades i la realització d'un Projecte Final de Màster com a últim mòdul obligatori del curs.

Més informació