Què és el MiraMon


El MiraMon és un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) i programari de Teledetecció. Permet la visualització, consulta, edició i anàlisi tant de capes ràster (imatges de teledetecció, ortofotos, models digitals del terreny, mapes temàtics convencionals amb estructura ràster, etc) com de capes vectorials (mapes temàtics o topogràfics que continguin punts, línies o polígons, etc), com de servidors WxS, com la seva creació.

Algunes parts del codi es van escriure el 1988, però va ser el 1994 quan el MiraMon va començar a convertir-se en una aplicació Windows per a ser usada en àmbits científics, educatius i de gestió ambiental. El MiraMon es desenvolupa de forma cooperativa per part de diferents membres del Grup de Recerca Consolidat GRUMETS pertanyents al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i pretén subministrar un software gratuït (per a tota la comunitat acadèmica i educativa internacional) o de baix cost (per a entitats privades), potent i rigorós, també especialment útil per a l'Administració pública. A data d'avui constitueix un SIG de propòsit general, utilitzat per unes 200 000 persones a 41 països. Desenvolupat per a satisfer pràcticament totes les necessitats de les persones que treballen amb Informació Geogràfica, té al darrera un equip de programadors experts en SIG i Teledetecció que treballen conjuntament amb els usuaris finals per a la millora diària del programa.

El MiraMon va ser escollit el 1987 pel Sistema d'Informació Ambiental de Catalunya per a la distribució de dades a Internet. La web rep al voltant de 40 000 visitants l'any i el programa va merèixer la Menció Especial a la millor aplicació en Ciència i Tecnologia a Internet del 2000 International Möbius Award. L'any 2007 l'equip del MiraMon va ser distingit amb el Premi de Medi Ambient atorgat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge en la modalitat de "Recerca, innovació i desenvolupament". Des d'aleshores el seu desenvolupament i la seva presència en treballs científics i tècnics és constant.

La majoria d'informació cartogràfica de Catalunya s'ofereix en format MiraMon, especialment versàtil i ric pel que fa al model de dades, metadades, simbolització, etc. Entre ella destaca la cartografia oficial elaborada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC, (topogràfics 1:5 000, 1:25 000 en format vectorial).

La utilització del SIG MiraMon ha estat molt estesa a diverses instàncies de l'Administració catalana: Territori i Sostenibilitat (anteriorment Medi Ambient i Habitatge) (SIG del departament des del 1998; tota la cartografia distribuïda en MiraMon), Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural (anteriorment Agricultura, Alimentació i Acció Rural) (SIG de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima des del 1999), Salut (Mapa Sanitari de Catalunya, 2006), Agència Catalana de l'Aigua (xarxa d'estacions de quantitat i qualitat de l'aigua, càlcul de la superfície nival), Servei Meteorològic de Catalunya (avisos de situacions meteorològiques de risc), diversos Consells Comarcals, Ajuntaments (Navegador de les Barreres Arquitectòniques Urbanístiques de Sabadell), museus (Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, Museu de Ciències Naturals), etc i en d'altres regions: Institut de la Biodiversitat d'Andorra (Servidor d'Informació Medi Ambiental), Ministeri de Medi Ambient d'Andorra, Parque Nacional de Doñana, Observatorio de los Espacios Protegidos de Espanya (EUROPARC), Gobierno de Aragón (Servidor de Mapas del Atlas Climático Digital),... És utilitzat en nombroses universitats, centres de recerca, consultories privades, ONG, instituts d'educació secundària, etc, així com en la gestió de diversos Parcs Naturals. Forma part del programari bàsic en destacats màsters i postgraus de SIG i tècniques de Teledetecció i és usat per miler d'estudiants. Els servidors de cartografia MiraMon proporcionen enormes volums de dades a Internet o intranets. Per exemple, el servidor d'imatges de satèl·lit de Catalunya (SatCat), ubicat al Centre de Documentació del DMAH, ofereix un servei públic de consulta i extracció d'imatges de satèl·lit.

El 2019 hem celebrat el 25è aniversari del MiraMon!Tríptic del MiraMon

En català: 6 Mb, 9 Mb

En castellano: 6 Mb, 9 Mb

In English: 6 Mb, 9 Mb

Logo oficial del MiraMon

En català (png; 21kb)

En castellano (png; 21kb)

In English (png; 22kb)