Gestor Universal de Metadades Geoespacials. GeM+


El GeM+ és una potent i intuïtiva aplicació per a Windows que permet crear, gestionar i editar metadades de conjunts d'informació geogràfica ben diversos, disposem o no d'accés a les dades en si. Si disposem d'accés a les dades (per exemple, tenim accés a un TIFF que conté una imatge d'interès) el GeM+, que és capaç de llegir els formats més habituals, traslladarà dinàmicament a les metadades totes aquelles informacions que puguin ser deduïdes de les pròpies dades. Això és molt convenient per tal d'evitar errors de transferència i tenir la informació consistent i permanentment actualitzada, augmentant així la productivitat en l'edició de metadades.

Permet documentar metadades en XML de conjunts d'informació geogràfica que tinguem en qualsevol dels formats habituals (com ara un TIFF) o en una base de dades geoespacial (Oracle SDO); si no tenim accés a les dades també podem teclejar tota la informació com en els antics editors convencionals però, naturalment, no tindrem la captura lliure d'errors, coherent i actualitzada automàticament a què ens referíem abans. Finalment, i com és lògic, el GeM+ també permet documentar les metadades de dades com en qualsevol editor de metadades convencional.

Permet treballar sense connexió a Internet.

Es distribueix gratuïtament i no requereix instal·lació.

Consulta el manual d'ajuda

Descàrrega gratuïta

Crear un nou fitxer XML

Edició de les metadades

Principals característiques