Editor de taules DBF del MiraMon. MiraDades


El MiraDades és un visor de taules de bases de dades i un editor de taules DBF. És una aplicació Windows que forma part del desenvolupament del MiraMon. L'aplicació és fàcil d'usar perquè utilitza una visualització similar a la dels visors de fulls de càlcul on les files són les registres de les taules i les columnes són les camps de la taula.

L'aplicació és molt petita (aproximadament 2 Mbyte), i es distribueix en versions de 32 i 64 bits. El MiraDades permet treballar amb taules molt grans amb molts camps i registres (de més de 200 000 registres) fins i tot en ordinadors de baixa potència.

Amb el MiraDades es poden editar els continguts de taules DBF, reestructurar camps o registres, ordenar les taules, realitzar un join físic, i realitzar les operacions bàsiques sobre taules habituals en un sistema d'informació geogràfica.

Les taules DBF van ser definides per dBASE fa molts anys. Les taules DBF (amb extensió .dbf) han caigut en un cert desús en els darrers anys i costa de trobar una eina per a la seva edició. Malgrat això, el format Shapefile les fa servir obligatòriament per emmagatzemar els atributs temàtics. El format Shapefile és encara un dels formats més populars en el sector del SIG. També el MiraMon les fa servir per a les taules d'atributs alfanumèrics dels seus formats vectorials estructurats, per a les taules tesaurus i per a les paletes de colors.

El MiraDades suporta taules en format dBASE III+ i dBASE IV (dBASE va desenvolupar un tardà format dBASE V que no va tenir massa èxit i no se suporta). El format dBASE IV presenta la limitació de 256 camps per taula i de noms de camps de 10 lletres majúscules. El MiraDades suporta els tipus de camp C, N, D y L (per a text, nombres, dates i valors lògics, respectivament). El MiraDades també suporta un format nou (definit pel grup MiraMon) anomenat DBF estesa que supera aquestes limitacions i que està suportat pel programa MiraMon però no en el format Shapefile. El format DBF estesa també presenta l'extensió .dbf però el MiraDades el sap diferenciar. És possible treballar amb el MiraDades limitant-se al format dBASE IV.

El MiraDades té en compte el marcatge de caràcters ANSI/OEM/UTF-8 que afecta els camps de text de les taules DBF i permet convertir entre marcatges.

Encara que el format natiu del MiraDades és el DBF, el programa pot accedir a qualsevol base de dades, com per exemple: MS-ACCESS, ORACLE, SQL Server, DB2 i també altres taules com les d'EXCEL. Per accedir a aquestes taules MiraDades usa la tecnologia ODBC que és inclosa en el Windows i que requereix d'un driver per a cada format (el paquet MS Office incorpora uns quants drivers ODBC per a formats comuns).

Principals característiquesDescàrrega gratuïta