Navegador i Servidor de Mapes del MiraMon


Aquesta tecnologia permet portar els vostres mapes a Internet sense necessitat de res més que el navegador web habitual. És molt fàcil d'utilitzar i permet oferir cartografia d'alta qualitat i nivell de detall, a més d'oferir capacitats analítiques i estadístiques. El Navegador ha estat desenvolupat seguint els estàndards més habituals de l'OGC.

Podeu consultar alguns exemples del Navegador de Mapes en aquest enllaç.

Què oferimNavegador de Mapes del MiraMon


El Navegador de Mapes del MiraMon és una eina de visualització, anàlisi i descàrrega que s'executa en navegadors web moderns. Només basat en HTML5 i JavaScript, utilitza protocols de serveis web i APIs web del OGC per connectar-se i mostrar la informació a l'usuari en forma de mapes. El client JavaScript pot combinar AJAX, matrius binàries i el protocol WMS/WMTS. En el cas de les dades de teledetecció la informació s'estructura en cobertures.

El Navegador de Mapes del MiraMon és un esforç de desenvolupament a llarg termini del grup de desenvolupament del MiraMon. L'objectiu del desenvolupament és assignar al navegador web i al motor JavaScript el màxim de treball possible limitant, així, les interaccions al servidor i acostant la transferència d'informació a un format el més pur possible. Aquest plantejament pot ser sorprenent en aquests dies en què moltes aplicacions prefereixen realitzar funcionalitats de processament al núvol i no en la màquina client. La majoria de les vegades, el Navegador de Mapes del MiraMon és el responsable directe de crear la visualització al vol basant-se en les dades en brut, permetent a l'usuari canviar les propietats de visualització, realitzar anàlisis, estadístiques o crear sèries temporals directament des del client.

L'usuari és capaç de realitzar consultes a les dades d'una manera més dinàmica, aplicar filtres espacials, millorar el contrast, canviar paletes, crear esquemes (per exemple, histogrames i gràfiques), generar animacions i gràfiques d'una sèrie temporal i realitzar càlculs complexos entre les bandes dels diferents conjunts de dades disponibles.

Es poden sobreposar simultàniament diverses capes de dades procedents de diferents servidors i utilitzar diferents protocols. Algunes capes representen dades d'un únic conjunt de dades, mentre que d'altres poden ser conjunts de dades virtuals computats al vol per a cada nivell zoom i vista.

La llegenda té dues funcions: d'una banda, proporciona informació sobre la informació visualitzada a la vista del mapa i de l'altra proporciona control sobre allò que es visualitzarà.

Funcionalitats bàsiques

Funcionalitats avançades

Funcionalitats analítiques

Histogrames i gràfiques de la vista actual

Connexió amb el diccionari QualityML


Servidor de Mapes del MiraMon


El Servidor de Mapes del MiraMon és una aplicació CGI autònoma que s'executa en sistemes operatius Windows que es pot utilitzar en combinació amb un servidor web com l'Internet Information Server o bé l'Apache per a Windows. És la solució ideal per a persones que ja utilitzen el MiraMon professional ja que utilitza els mateixos formats MiraMon de base. El Servidor de Mapes del MiraMon es basa en les mateixes biblioteques que utilitza l'aplicació professional del MiraMon i té les mateixes capacitats pel que fa a suport CRS, algorismes d'interpolació, compressió MMZX, etc., oferint una forma ràpida i escalable. El Servidor de Mapes del MiraMon utilitza els serveis web OGC com a línia de referència per a la interacció amb el client. Actualment, dóna suport als següents estàndards:

MiraMon Server Sensor Observing Service (SOS)

El MiraMon Server Sensor Observing Service (SOS) s'utilitza juntament amb l'estàndard OGC Web Feature Service i utilitza els mateixos formats topològicament estructurats del MiraMon. S'ha desenvolupat en el projecte H2020 Ground Truth 2.0 com a servidor de dades interoperables dels Observatoris de ciència ciutadana creats durant el projecte. La implementació actual és incompleta i només admet les operacions GetFeatureOfInterest i GetObservation, amb capacitats limitades. L'objectiu de les capacitats mínimes desenvolupades era respondre als requisits que un client visualitzador necessita per tal de representar en un mapa els esdeveniments d'interès i permetre la consulta en un punt per obtenir més informació sobre les observacions que hi ha. Cada conjunt de dades del MiraMon es converteix en una propietat observada al servei SOS. Cada observació és una posició dins d'un fitxer PNT que té associat un registre DBF que es transforma automàticament en un O&M DataRecord. Internament, és possible marcar noms de camp de la DBF que s'associen a conceptes de l'O&M com ara la data del fenomen i el nom d'usuari.


Tecnologia basada en cubs de dades (Data Cubes)


L'Open Data Cube és un sistema desenvolupat per accedir, gestionar i analitzar fàcilment un cub multidimensional (bandes x, y i t) de dades de teledetecció. La idea principal al darrera és la de minimitzar el coneixement necessari per accedir i processar dades massives de teledetecció i treballar de manera eficient amb sèries temporals, transformant així la forma en què els usuaris interaccionen amb grans dades spatio-temporals en teledetecció. De fet, l'Open Data Cube és una iniciativa de codi obert en la que han participat diverses organitzacions internacionals des del CEOS fins al CSIRO. Es basa en un conjunt de biblioteques Python i en la base de dades PostGreSQL que ajuda a treballar amb ràsters geospatials, amb especial èmfasi en les dades a punt per a l'anàlisi.

https://datacube.uab.cat/cdc/

Repositori de codi al GitHub


Accediu al GitHub del Navegador de Mapes del MiraMon seguint aquest enllaç.