ProductesDescàrrega del MiraMon


La UAB ha patit un atac informàtic i molts serveis s'han hagut de desconnectar temporalment. Per tal de no perjudicar els nostres usuaris s'ha decidit ampliar l'abast de la llicència acadèmica (gratuïta i sense registre) a tots els individus i col·lectius mentre en durin les conseqüències.

Altres distribucions i versions

Aquesta plana ofereix la descàrrega i l'actualització de les versions Acadèmica, Generalitat i Nominal del MiraMon. La versió Nominal conserva el nom de la llicència que s'havia adquirit en el seu dia. Les versions Acadèmica i Generalitat usen un nom d'usuari genèric.

Tutorial d'instal·lació (pdf)

Versió 7 (acabada el 10-04-2015. 135 fitxers de distribució)

Modular
GeneralitatNominal
Instal·lador Instal·lador
ACP.mmz
AdapRas.mmz
adm_mmn.mmz
Ajuda.mmz
ANSIOEM.mmz
ArcInfMM.mmz
AreaSGN.mmz
ASCIIIMG.mmz
Astres.mmz
AtriPol.mmz
AtriTop.mmz
Ayuda.mmz
BDPNT.mmz
BufDist.mmz
CalcGeo.mmz
CalcImg.mmz
CanviPrj.mmz
CanviREL.mmz
CanviRes.mmz
CEOSIMG.mmz
Ciclar.mmz
ClsMix.mmz
CombiCap.mmz
ConvREL.mmz
CorRad.mmz
CorrGeom.mmz
CreaMMM.mmz
CreaMMS.mmz
CreaRas.mmz
CreaTop.mmz
DBFCSV.mmz
DensRas.mmz
DGN_MM.mmz
DXFVec.mmz
ECWIMG.mmz
Emancipa.mmz
Emissiv.mmz
ErdasIMG.mmz
errorMDT.mmz
EscalVEC.mmz
EstdCamp.mmz
EstdGrup.mmz
EstRas.mmz
Etiqueta.mmz
FagoVal.mmz
Filtres.mmz
GarminMM.mmz
GeMM.mmz
GenCost.mmz
General.mmz
GenVPol.mmz
GestBD.mmz
GestTop.mmz
GMLMM.mmz
gms_g.mmz
GPSMM.mmz
GPXMM.mmz
GrADSIMG.mmz
HDFIMG.mmz
Help.mmz
HelpHTML.mmz
Histo.mmz
IdrMM.mmz
Illum.mmz
IMGASCII.mmz
IMGIMG.mmz
Indexs.mmz
InfoTop.mmz
InsolDia.mmz
InterPNT.mmz
IsoMDE.mmz
IsoMM.mmz
J2KIMG.mmz
JPEGIMG.mmz
KMLMM.mmz
LASPNT.mmz
LinArc.mmz
MatConf.mmz
MDTIso.mmz
MicroPol.mmz
MiraD.mmz
MM32.mmz
MMZ.mmz
Mosaic.mmz
NDFIMG.mmz
NetCDFMM.mmz
Ombra.mmz
Ombrejat.mmz
OptiIMG.mmz
OrdreRas.mmz
Paletas.mmz
Paletes.mmz
Palettes.mmz
Pendent.mmz
Perfils.mmz
PGMIMG.mmz
Planti.mmz
Plantill.mmz
PNTBD.mmz
publicmm.mmz
RasTop.mmz
RegioPnt.mmz
RegLog.mmz
RegMult.mmz
Retalla.mmz
RGBPal.mmz
Rutes.mmz
SDEMM.mmz
SHPTop.mmz
SIDIMG.mmz
Simbolos.mmz
Simbols.mmz
SPOTIMG.mmz
SurfMM.mmz
Symbols.mmz
TassCap.mmz
Template.mmz
TestImp.mmz
TestImpr.mmz
TestPrn.mmz
TestTop.mmz
Thiessen.mmz
TIFIMG.mmz
TiraVec.mmz
TST.mmz
UnirVec.mmz
Vargram.mmz
Vec3D.mmz
VECCOR.mmz
VecDXF.mmz
VECPNT.mmz
VecSelec.mmz
Visible.mmz
Visio3D.mmz
ZebraIMG.mmz