Nou format MMZX


El MiraMon, primera implementació de referència del nou format MMZX per a distribució i preservació de dades geogràfiques, basat en l'especificació ISO 19165:2018 de Preservació d'informació geogràfica (dades i metadades).

La idea de l'MMZ va ser concebuda i posada en pràctica el 1997-98 gràcies a l'impuls de la Generalitat de Catalunya. L'MMZ ha estat realment útil per a distribució d'informació geogràfica per a l'Administració, universitats i centres de recerca, empreses, estudiants, etc, i va merèixer l'accèssit del Premi Internacional Möbius a la millor aplicació en ciència i tecnologia a Internet l'any 2000.

El nou format MMZX manté la idea i l'esperit de l'MMZ original, però sobretot el millora a través de prendre un format basat en una especificació ISO 19165:2018 de Preservació d'informació geogràfica (dades i metadades) per a convertir-lo no només en un format obert, sinó també estandarditzat i amb una sèrie de propietats addicionals, com el suport a diferents punts d'entrada dels "mapes" (map project) per als diferents formats, propietaris o lliures, que pot encabir, o la inclusió de vistes en miniatura del propi mapa.

La idea, que podria semblar inicialment superada pels geoserveis moderns (WFS, WCS, WMS/WMTS, KML, etc), pren una força renovada per la contribució que representa, alhora, en la preservació de dades seguint les necessitats que marca la norma de preservació Open Archival Information System (OAIS). En efecte, l'MMZX pot ser usat, amb la gran senzillesa que caracteritza la seva creació i utilització, per a desar "versions" congelades en el temps de mapes emprats per a una recerca, un procés administratiu, judicial, etc; i tot amb la sofisticació de suportar diferents models de dades, metadades, simbolització, etc que en general altres alternatives no permeten alhora. L’ús de l'especificació ISO 29500-2 com a format de preservació d'informació geogràfica (la idea subjacent a l'MMZX) ha pogut també ser introduïda a l'estàndard ISO 19165, de títol "Geographic information -- Preservation of digital data and metadata" que es troba encara en els primeres fases de discussió. Continuarem treballant perquè futures revisions no l'eliminin.

Xavier Pons i Joan Masó són els autors de l'article A comprehensive open package format for preservation and distribution of geospatial data and metadata, recentment publicat a la revista Computers & Geosciences en règim d'accés obert. El treball descriu l'evolució del format MMZ de compressió i distribució de dades geogràfiques en el format MMZX, millorat i adequat per garantir la preservació d'aquest tipus d'informació. La cita de l'article és la següent: Pons X, Masó J (2016) A comprehensive open package format for preservation and distribution of geospatial data and metadata. Computers & Geosciences 97: 89-97. DOI: 10.1016/j.cageo.2016.09.001 i pot ser descarregat del següent enllaç: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2016.09.001.

24-10-2016