Cat     Cast     Eng

El curs que li oferim és la fusió dels tres cursos que realitzem periòdicament a les instal·lacions del CREAF (Estàndard, Avançat i Anàlisi). Està especialment dirigit als estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i aprovat per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, no obstant això qualsevol persona interessada també pot matricular-se.

TEMARI
 Introducció i Fonaments de SIG
    
Format de les dades: ràster i vectorial
    Georeferenciació
    Bases de dades

 Característiques del programa MiraMon
    
Formats acceptats
    Requeriments de maquinari

 Visualització de dades
    
Control de capes: Obrir, tancar, ordenar, propietats
    Visualització de ràsters: Variació contínua, ortofotografies i temàtics
    Visualització de vectors: punts, arcs i polígons
    Els mapes de MiraMon: MMM i MMZ

 Consulta per localització i atributs
    
Consultes per localització: Què és això?, Què hi ha aquí?
    Consultes per atributs: On és tal cosa? Quants compleixen...?
    Consultes interactives i selecció d'objectes
    Consultes simples i complexes sobre taules de dades principals i relacionades
    Vinculació, des d'una consulta, a qualsevol document digital o recurs Internet

 Digitalització de nova informació
    Creació o actualització d'informació de tipus vectorial (punt, arc i polígon)
     Eines de digitalització i edició de vectors
     Organització dels fitxers

 Estructuració topològica
    Fonaments
    Tipus d'errors i protocol d'eliminació d'errors
    Estructuració topològica de capes vectorials pel mode simplificat

 Importació i exportació de dades
    SHP (ArcView)
    DGN (MicroStation)
    DXF (AutoCAD)
    TIF - GeoTIFF (Tagged Image File Format)
    JPG - JPEG (Joint Photographic Experts Group)
    SID (MrSID)
    GPX (GPS)
    KML (Google Earth)
    XLS, XLSX (Microsoft Excel)
    MDB, ACCDB (Microsoft Access)
    TXT (ASCII)

 Aspectes avançats de digitalització, estructuració topològica i d'organització de les bases de dades
    Problemes especials de la digitalització i estructuració topològica
    Importació de dades amb problemes: falta de connexió, inconsistències a la base i la part gràfica
    Reordenació de dades espacials: ciclats selectius, reciclats selectius, ciclats de grups de polígons
    Transferència de múltiples atributs i registres entre capes
    Tractament massiu de conjunts de capes

 Algunes eines de MiraMon
    Les aplicacions de suport a MiraMon (MSA)
    GeMM: Gestor de metadades
    Conversió i compressió de ràsters
    Canvi de resolució de ràsters
    Mosaic i retall de ràsters i vectors
    Conversions ràster - vector
    Introducció a la navegació GPS en temps real i el bolcat de les dades des de la memòria del GPS

 Gestió de les bases de dades
    El model de bases de dades relacionals
    MiraDades: Gestor de taules de dades
    Edició de les relacions entre taules
    Introducció al ODBC Data Source Administrator

 Georeferenciació de documents cartogràfics escannejats
    Teoria de georeferenciació
    Conversió d'un mapa, un PDF o d'una ortofotografia escannejada, en un document digital georeferenciat
    Criteris d'escanneig
    Protocol pràctic de realització
    Superposició a d'altra cartografia per treballar digitalitzant, consultant, etc.
    Calculadora geodèsica i canvis de projecció

 Georeferenciació i generació d'ortofotografies
    Conversió d'una fotografia aèria a una ortofotografia
 Anàlisi de dades
    Interpolació espacial. Principals mètodes
    Anàlisi del terreny: pendents, orientacions, visibilitat, ombrejat de mapes, etc.
    Buffers i càlculs de distancies
    Calculadora-Reclassificadora de capes
    Combinació de capes temàtiques-categòriques
    Àlgebra de mapes
    Propagació d'errors
    Consideracions de ràsters amb diferent origen de malla
    Consideracions respecte a la combinació de ràsters i vectors

 Fonts de dades per a projectes
    Navegadors de mapes. Web Map Service (WMS), Web Map Title Service (WMTS). OGC Compliant
    Mapes d'Internet: MMZ
    Disponibilitat de dades a Internet. Explotació

 Impressió i presentació de resultats
    Impressions ràpides a partir de l'assistent
    Impressions de qualitat
    Utilització de símbols, escala, llegenda, xarxa de referència,...
    Plantilles d'impressió
    Exportació a altres programes d'ofimàtica


DATES, DURADA, PLACES
Horari: de 14:00 a 17:00, amb 30' de pausa
Durada: 18 dies, 3 hores/dia (54 hores en total)
Places: 16 (1 ordinador per persona)

LLOC I ACCESSOS
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)


PREU I MATRÍCULA
Preu: 386 € (30% de descompte per antics alumnes), inclou els apunts i exemples tractats al curs.

Matriculació mitjançant la web de compra del MiraMon, comunicant el mètode de pagament: VISA/MASTERCARD, Transferència bancària o xec nominal

El pagament per VISA/MASTERCARD pot formalitzar-se directament a través de la web o per fax, la transferència bancària s'ha d'efectuar personalment al número de compte que s'indica i el xec s'ha d'enviar per correu per completar el procés de compra

No oblideu d'indicar el vostre nom en formalitzar el dipòsit o la transferència i envieu per fax (+34 93 581 4151) o per correu electrònic (cursos@miramon.uab.cat) el justificant de la transferència.


La inscripció és per rigorós ordre de pagament

CURS Sistema d'Informació Geogràfica (SIG-GIS) MiraMonQüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: http://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació